Yükleniyor…

1
Sirküler 2021/8 - 09 Kasım 2021

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu İle İlgili Değişiklik

2
Sirküler 2021/7 - 09 Kasım 2021

Tevkif Yoluyla Kesilen Verginin ve Geçici Verginin İadesine İlişkin Usul ve Esasları Düzenleyen Tebliğ’de Değişiklikler

3
Sirküler 2021/6 - 09 Kasım 2021

Bazı Teslim ve Hizmetlerde KDV ve Stopaj Oranı İndirimi Hk.

4
Sirküler 2021/5 - 09 Kasım 2021

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat

5
Sirküler 2021/4 - 09 Kasım 2021

Matrah-Vergi Artırımı ve Borç Yapılandırmasında Süre Uzatımı

6
Sirküler 2021/3 - 09 Kasım 2021

Matrah-Vergi Artırımı ve Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Hatırlatma

7
Sirküler 2021/2 - 09 Kasım 2021

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu İle İlgili Değişiklik

8
Sirküler 2021/1 - 04 Şubat 2021

Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Stopaj Oranı Değişikliği ve Finansman Gider Kısıtlaması