Yükleniyor…

1
Sirküler 2017/16 - 21 Aralık 2017

Ertelenen Sigorta Primlerinin Ödeme Süresi Hk.

2
Sirküler 2017/15 - 18 Aralık 2017

Bazı Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemini Kullanması

3
Sirküler 2017/14 - 13 Aralık 2017

SGK ve Muhtasar Bildirimlerinin Birleşmesi Uygulamasında Yapılan Değişiklik

4
Sirküler 2017/12 - 07 Aralık 2017

Ertelenen Sigorta Primlerinin Ödeme Süresi Hk. Duyuru

5
Sirküler 2017/11 - 06 Aralık 2017

Torba Yasa İle Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler

6
Sirküler 2017/10 - 20 Eylül 2017

Düzenlenen Belge Sayılarının KDV1 Beyannamesi ile Beyanının Ertelenmesi

7
Sirküler 2017/9 - 02 Haziran 2017

Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkında Yayımlanan 1 No.lu Tebliğ 

8
Sirküler 2017/8 - 02 Haziran 2017

Nakil Giriş Çıkışlar İle İlgili İşverenlere Duyuru 

9
Sirküler 2017/7 - 15 Mart 2017

Kat Karş. İnş. Sözleşmelerinde Damga Vergisi, Harcının %1,5’ Düşürülmesi,

10
Sirküler 2017/6 - 15 Mart 2017

Vergi Kimlik Numarası ile SGK İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi

11
Sirküler 2017/5 - 28 Şubat 2019

Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatımı Hk.

12
Sirküler 2017/4 - 20 Şubat 2017

İndirimli Oran KDV İadesinin OSB’lere Olan Borçlara Mahsubu

13
Sirküler 2017/3 - 03 Şubat 2017

KDV ve ÖTV’de Yapılan Düzenlemeler

14
Sirküler 2017/2 - 04 Ocak 2017

Çalışanların Otomatik Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

15
Sirküler 2017/1 - 04 Ocak 2017

2017 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret, Asgari Geçim İndirimi