Yükleniyor…

1
Sirküler 2016/27 - 25 Kasım 2016

Motorlu taşıtlardaki ÖTV Oranlarında Değişiklik

2
Sirküler 2016/26 - 31 Ekim 2016

Mali Mühür İle İlgili Önemli Duyuru

3
Sirküler 2016/25 - 28 Ekim 2016

Asgari Ücretin 1.300,99 TL Altına Düşmemesi Hk. Kanun

4
Sirküler 2016/24 - 26 Ekim 2016

6736 Sayılı Kanun Başvuru Sürelerinin Uzatılması Hakkında

5
Sirküler 2016/23 - 07 Ekim 2016

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik

6
Sirküler 2016/22 - 04 Ekim 2016

Damga Vergisinde Yapılan Düzenlemeler

7
Sirküler 2016/21 - 08 Eylül 2016

Konut Teslimlerindeki KDV Oranında ve Bazı Mallardaki ÖTV Tutarlarındaki Değişiklik

8
Sirküler 2016/20 - 07 Eylül 2016

6736 Sayılı Kanuna İstinaden Verilecek Bildirim ve Beyannameler Hakkında

9
Sirküler 2016/19 - 19 Şubat 2019

Vergi Affı, Varlık Barışı ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

10
Sirküler 2016/18 - 28 Temmuz 2016

Kesin Mizan Bildiriminin Kaldırılması

11
Sirküler 2016/17 - 23 Temmuz 2016

Haziran 2016 Dönemine İlişkin Beyanname Verme Sürelerinin Uzatılması

12
Sirküler 2016/16 - 14 Temmuz 2016

2. Dönem Geçici Vergi Uygulanacak Döviz Kurları ve Yeniden Değerleme Oranı

13
Sirküler 2016/15 - 14 Temmuz 2016

KDV Alacağı Olan Mükelleflerin SGK Borcu Yoktur Yazısı Alabilmesi

14
Sirküler 2016/15 - 11 Temmuz 2016

Temmuz-Aralık 2016 Döneminde Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı

15
Sirküler 2016/13 - 29 Haziran 2016

Katma Değer Vergisi Tecil Taksitlendirme Kapsamında

16
Sirküler 2016/12 - 25 Mayıs 2016

Ücretlerin Bankalar Aracılığı İle Ödenmesinde 10 Olan İşçi Sayısı 5'e Düşürülmesi

17
Sirküler 2016/11 - 22 Nisan 2016

E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile 'Elektronik Defter Beratları'nın Yüklenme

18
Sirküler 2016/10 - 30 Mart 2016

Makine Kredilerine BSMV İstisnası

19
Sirküler 2016/9 - 23 Mart 2016

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması

20
Sirküler 2016/8 - 17 Şubat 2016

6663 sayılı Kanunla Gelir Vergisi, KDV ve Harçlar Kanununda Yapılan Düzenlemeler 

21
Sirküler 2016/7 - 06 Şubat 2016

Ocak 2016 Ayına Ait Ücretlerde Devlet Desteği Hakkında Duyuru

22
Sirküler 2016/6 - 03 Şubat 2016

2016 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Devlet Desteği

23
Sirküler 2016/5 - 15 Ocak 2016

E-Fatura Hakkında Merak Edilen 3 husus

24
Sirküler 2016/4 - 14 Ocak 2016

Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Gerekirken Kağıt Ortamda Düzenlenen Fatura

25
Sirküler 2016/3 - 11 Ocak 2016

2016 Yılında Uygulanacak Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Vergi ve Ceza Miktarları

26
Sirküler 2016/2 - 04 Ocak 2016

Gelir Vergisi Kanununda Bulunan Tarife, Had ve Tutarlarda Değişiklik

27
Sirküler 2016/1 - 04 Ocak 2016

Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik