Yükleniyor…

1
Sirküler 2015/24 - 30 Aralık 2015

Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu

2
Sirküler 2015/23 - 24 Aralık 2015

Uygulama Süreleri 31.12.2015 Tarihinde Sona Erecek Olan Bazı...

3
Sirküler 2015/22 - 24 Aralık 2015

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihlerinin Yeniden Belirlenmesi

4
Sirküler 2015/21 - 28 Ağustos 2015

Elektronik Tebligatın Usul Ve Esaslarını Belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

5
Sirküler 2015/20 - 30 Haziran 2015

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu Maddesinin  

6
Sirküler 2015/19 - 23 Haziran 2015

E-Fatura ve E-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesi

7
Sirküler 2015/18 - 23 Haziran 2015

E-Yoklama Sistemi

8
Sirküler 2015/17 - 12 Mayıs 2015

3. Çocuk için Asgari Geçim İndiriminde Artış

9
Sirküler 2015/16 - 30 Nisan 2015

E-Defterlerin, Oluşturma ve İmzalanma İşlemleri 29 Mayıs 2015 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır

10
Sirküler 2015/15 - 30 Nisan 2015

Gümrüklerde Nakit Kontrolleri Uygulaması

11
Sirküler 2015/14 - 21 Nisan 2015

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı

12
Sirküler 2015/13 - 15 Nisan 2015

Transit petrol Boru Hattı Projelerinin İnşa ve Modernizasyonunu Gerçekleştirenlere KDV İstisnası

13
Sirküler 2015/12 - 13 Nisan 2015

Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik

14
Sirküler 2015/11 - 10 Nisan 2015

Yatırım ve ara mallarının vadeli ithalatında % 6 olan KKDF oranı sıfıra indirildi

15
Sirküler 2015/10 - 10 Nisan 2015

Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilenlere İlişkin Kesilen Usulsüzlük Cezaları

16
Sirküler 2015/9 - 02 Şubat 2015

Ocak 2015 Dönemine Ait Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.

17
Sirküler 2015/8 - 02 Şubat 2015

Bazı Mallara ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik

18
Sirküler 2015/7 - 02 Şubat 2015

2014 Yılı İçin Yapılacak Değerlemelerine İlişkin Tebliğ

19
Sirküler 2015/6 - 19 Ocak 2015

Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırıldı

20
Sirküler 2015/5 - 07 Ocak 2015

8.000 TL’yi Aşan Ödemelerin Bankalardan Yapılması

21
Sirküler 2015/4 - 06 Ocak 2015

Bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları ile maktu ve asgari maktu vergi tutarları

22
Sirküler 2015/3 - 06 Ocak 2015

Değerli Kağıtların 2015 Yılında Uygulanacak Satış Bedelleri

23
Sirküler 2015/2 - 02 Ocak 2015

Kıdem Tazminatı Tavanı, Asgari Geçim İndirimi

24
Sirküler 2015/1 - 02 Ocak 2015

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti