Yükleniyor…

     Ali YERLİ

     Yeminli Mali Müşavir

     Sorumlu Ortak Başdenetçi

     www.aliyerli.com.tr/ali-yerli

     aliyerli@aliyerli.com.tr

 

 

Ali Yerli 01.01.1965 Ankara Doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan  sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1986 yılında mezun olmuştur.          Mezuniyetinin ardından kariyerine Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel 
Müdürlüğünde Bütçe Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Bu görevde iken Maliye Bakanlığı Teftiş Kuruluna 1987 yılında Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak geçmiş, 1991 yılında Maliye Müfettişi olarak atanmıştır. 
 

Burslu olarak 1995-1997 yılları arsında İngiltere’de Exeter Üniversitesinde işletme yüksek lisans programına katılmış ve “Muhasebe ve Denetim Hizmetlerinde Toplam Kalite Uygulamaları” konulu teziyle yüksek lisans derecesi almıştır. Akabinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne daire başkanı olarak atanmıştır. 
 

Kamu sektöründeki çalışma hayatını 1 Nisan 1998 yılında istifa etmek suretiyle sona erdirmiş ve Yeminli Mali Müşavirlik bürosu kurarak mesleki faaliyetlerine başlamıştır. Mesleki kariyeri grup şirketlerine hizmet vermek ve özellikle vergi planlaması, vergi ihtilafları ve muhasebe sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi konularında gelişmiştir. 
 

Mesleki kurs ve seminerleri izlemenin yanında, mesleki dergi ve gazetelerde çok sayıda yayını bulunmaktadır. Yeminli Mali Müşavirliğinin iyi bir ekiple yapılacağına inanmakta ve bu kapsamda müşavir ve denetçilerinin yetiştirilmesini mesleğin bir parçası olarak görmektedir. 
 

Ali Yerli on yılı aşkın bir süreden beri Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. Türkiye Kalite Derneği ve Teknokent Teknoloji Yatırımcıları Derneği (METUTECH-BAN) üyesi ve denetçisidir. Çeşitli mesleki oda ve kuruluşlar ile organize sanayi bölgelerine danışmanlık hizmeti vermektedir. 
 

Çok iyi derecede İngilizce bilmekte olup sözleşme, müzakere ve mesleki raporlama diline ve kavramlarına hâkimdir. Mesleki nedenlerle bulunduğu ülkeler arasında Çin, İngiltere, Rusya, Bulgaristan, Suudi Arabistan, Romanya, Almanya ve İtalya yer almaktadır.
 

Evli ve üç çocuk babasıdır. Doğa yürüyüşleri ve yüzme sporu ile ilgilenmektedir.