Yükleniyor…

Cumhurbaşkanlığınca Başlatılan Yardım Kampanyaları Gider Yazılması

06 Nisan 2020

Kurumlar vergisi kanunun “10-Diğer İndirimler” başlıklı maddesinin “e” bendinde; “Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı.” kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilebilecek giderler arasında,

 

Gelir Vergisi Kanunun “89-Diğer İndirimler” başlıklı maddesinin 10 numaralı bendinde ise yine; “Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı.” gelir vergisi matrahının tespitinde, indirilebilecek giderler arasında,

 

gösterilmiştir.

 

Dolayısıyla mükellefler, Cumhurbaşkanınca başlatılan “bizbizeyeteriz” kampanyasına yaptıkları bağışların tamamını Geçici Vergi Beyannamesinde ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinde matrahtan indirebileceklerdir.

 

Saygı ve sevgilerimizle,