Yükleniyor…

2019 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret, Asgari Geçim İndirimi

01 Şubat 2019


2019 yılı için yeni asgari ücret aylık brüt 2.558,40 TL, aylık net 2.020,91 TL olarak belirlendi.

 

 

2019 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ

Brüt Ücret

2.558,40 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

358,18 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

25,58 TL

Gelir Vergisi Matrahı

2.174,64 TL

Gelir Vergisi

326,20 TL

Damga Vergisi

19,42 TL

Kesintiler Toplamı

729,38 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)

191,88 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ)

2.020,91 TL

 

İŞVERENE MALİYETİ

Asgari Ücret

2.558,40 TL

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı)

396,55 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu

51,17 TL

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ

3.006,12 TL

   

 

 

 

 

 2019 yılında uygulanacak en düşük Asgari Geçim İndirimi tutarı 191,88 TL'dir. Agi 2019 tutarı hesaplamalarında asgari ücret tutarı baz alınmaktadır. Yapılan hesaplamalar sonucu netleşen AGİ tutarı tüm yıl için geçerli olmaktadır.

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) 2019 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

MEDENİ DURUM

AYLIK TUTAR

Bekar

191,88 TL

Evli eşi çalışmayan

230,26 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

259,04 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

287,82 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

326,20 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

326,20 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu

326,20 TL

Evli eşi çalışan

191,88 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

220,66 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

249,44 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

287,82 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

307,01 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

326,20 TL